Յոհաննես Լեփսիուսի աշխատությունների հրատարակությունը

Էրլանգեն-Նյուրնբերգի Ֆրիդրիխ-Ալեքսանդր համալսարանի դր պրոֆ. Հաչիկ Ր․ Գացերի ղեկավարությամբ գործող Աստվածաբանության և Քրիստոնյա Արևելքի պատմության ամբիոնի հետ Յոհաննես Լեփսիուսի՝ Հայկական հարցի վերաբերյալ ամենակարևոր աշխատությունները պատրաստվում են քննագիտական տպագրության։

Արդյունքը լինելու է բազմահատոր հրատարակություն, որը ընդգրկում է աշխատությունների մասին մանրամասն տեղեկություն, տեքստային մեկնաբանություն, ծագման, աղբյուրների և ազդեցության պատմություն, ինչպես նաև՝ մատենագիտություն և անձնանունների ու տեղանունների ցանկ։

Այս կերպ ավետարանական առանցքային գործչի գրվածքների հավաքածուն հասանելի կդառնա եկեղեցու արդի պատմության և մարդասիրության պատմության հետագա ուսումնասիրության համար: Նախագիծը ֆինանսավորվում է Գերմանական հետազոտական ​​ընկերացկության կողմից: Նախագծի աշխատակիցներն են դր պրոֆ․ Հաչիկ Ր․ Գացերը, դր Ռոյ Քնոքեն և Բարթոլոմեուս Քյուհնը։