Լեփսիուսհաուզ Պոտսդամ

Լեփսիուսհաուզ Պոտսդամի Գերմանիայում  հետազոտական ​​և հանդիպումների եզակի վայր է։Այն Օսմանյան կայսրությունումհայերի ցեղասպանությանը և շուրջ 1900 թվականի գերմանական մարդասիրության պատմությանհետազոտական կենտրոն է։

Նորություններ

"Ich will leben!" Die Wunden, die Kraft und die Hoffnung Armeniens

15.6.2024
,
19:00
Uhr
Lepsiushaus Potsdam
multimedialer Vortrag
mehr dazu

Im Angesicht neuer Gewalt

Arens, Meinolf/Knocke, Roy (Hrsg.)
INTEREG München und Lepsiushaus Potsdam
mehr dazu

No More ‘Enver Pasha Bridge’ in Potsdam after Complaint

Muriel Mirak-Weissbach
The Armenian Mirror Spectator
Jetzt lesen

Երթուղի

92 և 96 համարների տրամվայ, Պուշկինալե կանգառ․Պոտսդամի գլխավոր կայարանից 92 համարի տրամվայով դեպի Բորնշթեդթ, Քիրշալե կամ 96 համարի տրամվայով դեպի Բորնշթեդթեր Ֆելդ, Ֆիղեքղեմիզե։ Այնուհետև 10 րոպե ոտքի ճանապարհ․ թեքվեք աջ դեպի Բայերշտրասե, վերջում դեպի ձախ՝ Գղոսե Վայնմայստերշտրասե։

Կամ
603 համարի ավտոբուսով Պոտսդամի Միասնության հրապարակից մինչև Լանգհանսշտրասե/Գղոսե Վեյնմայստերշտրասե կամ Պերզիուսշտրասե կանգառ