Օժանդակ միջոցներ այցելուների եւ գիտնականների համար

Լեփսիուսհաուզ Պոտսդամը հետազոտողներին ու հետաքրքրվողներին տրամադրում է տարբեր օժանդակ միջոցներ: Յոհաննես Լեփսիուսի կյանքի և գործունեության մասին պատմող մշտական ​​ցուցադրությունը հրավիրում է ներգրավվել այդ թեմայում:

Ձայնադարանում կգտնեք լրացուցիչ տեսանյութեր, որոնք ներկայացնում են Լեփսիուսհաուզ Պոտսդամի իրականացրած աշխատանքները։

Գրադարանը հնարավորություն է տալիս ավելի խորը պատկերացում կազմել մի ​​կողմից՝ Լեփսիուսի լույս ընծայած բոլոր մենագրությունների (առաջին հրատարակություններ), մյուս կողմից՝ ևս 7․000 աղբյուրների միջոցով այնպիսի թեմատիկ բնագավառների վերաբերյալ, ինչպիսիք են՝ Հայոց ցեղասպանությունը, համեմատական ցեղասպանագիտությունը, հայկական մշակույթն ու պատմությունը, աստվածաբանությունը, հայագիտությունը, հայրաբանությունը և իսլամական ու քրիստոնեական հարանվանագիտությունը։

Յոհաննես Լեփսիուսի արխիվը, որը բաղկացած է 1858-1926 թվականների՝ ավելի քան 17․000 փաստաթղթերից, հնարավորություն է ընձեռում մասնավոր նամակագրությունների, Լեփսիուսի կողմից հրատարակված բոլոր ամսագրերի ու հոդվածների և բազմաթիվ զեկույցների հիման վրա գիտականորեն հետազոտել տարբեր թեմաներ: